Algemene Voorwaarden

De Algemene Leveringsvoorwaarden van Kombio zijn van toepassing op alle aanmeldingen en plaatsingen in het kinderdagverblijf en overige dienstverlening van Kombio Kinderopvang.  

In deze 'Algemene Leveringsvoorwaarden' wordt onder 'de ouder' ook ouder(s), verzorger(s) of voogd(en) verstaan.

Download onze algemene leveringsvoorwaarden