Veiligheid en gezondheid

Kombio wil kinderen een omgeving te bieden die zo veilig en gezond mogelijk is. Hiervoor maken we gebruik van diverse beleidsplannen die de werkwijze van Kombio beschrijven.

In het veiligheid- en gezondheidsbeleid besteedt Kombio aandacht aan grote en kleine risico’s. Van de grote risico’s laten we zien hoe we de kinderen daartegen zullen beschermen en bij de kleine risico’s ligt de nadruk op het leren omgaan van de kinderen met die risico’s.

In het beleid komt tevens de lichamelijk gezondheid door gezonde voeding, alsmede door bewegen aan bod. Aandacht voor hygiëne speelt daarbij een rol.

In het vaccinatiebeleid beschrijft het beleid dat Kombio hanteert bij de aanname van kinderen die wel en kinderen die niet gevaccineerd zijn.

Om besmetting met infectieziekten te voorkomen, volgt Kombio de richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid.

 Rondleiding aanvragen