klachten

Kombio streeft ernaar om u en uw kind(eren) zo goed mogelijk van dienst te zijn. Vanwege de recente opening kunnen we nog geen informatie geven over eventuele klachten die we hebben ontvangen.
Kombino Kinderopvang in Zoetermeer was ook in 2023 weer 'klachtenvrij'. Wij zijn erg trots op deze prestatie. 

Het kan echter zijn dat u toch niet tevreden bent. Dat horen wij dan graag. U kunt hiervoor de betreffende medewerker aanspreken of ons klachtenformulier invullen. De verdere afhandeling van uw klacht leest u in het Klachtenreglement.

Het is ook mogelijk om uw klacht neer te leggen bij de klachtencommissie van het Klachtenloket Kinderopvang. Op de website van www.klachtenloket-kinderopvang.nl staat de procedure van het afhandelen van de klacht beschreven.

Klik hier voor het klachtenformulier.

Klachtenvrij pin 2023